Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Białystok
specjalista do spraw: monitoringu i nadzorowania zadań
inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w
Białymstoku
12.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
specjalista do spraw: utrzymania dróg w Rejonie w Wałbrzychu w
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu
12.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Białystok
starszy inspektor do spraw: płac w Wydziale Finansowo-Księgowym
GDDKiA Oddział w Białymstoku.
12.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Rzeszów
specjalista do spraw: BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w
Nisku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Rzeszowie
12.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Kielce
technik ds. drogownictwa w Zespole Betonu i Materiałów
Wiążących w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg –
Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Kielcach
12.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Kielce
terenowy inspektor mostowy w Zespole Technicznym w Rejonie w
Busku-Zdroju Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Kielcach
12.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
starszy specjalista do spraw: uzgodnień i zagospodarowania
przestrzennego w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania
Przestrzennego Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
11.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Białystok
inspektor do spraw: Informacji Drogowej w Wydziale Dróg i Sieci
Drogowej Oddziału GDDKiA w Białymstoku
11.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Zielona Góra
starszy inspektor do spraw: utrzymania dróg w Rejonie w Nowej
Soli w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
11.07.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Zielona Góra
starszy inspektor do spraw: BRD i utrzymania pasa drogowego w
Rejonie w Słubicach Oddział w Zielonej Górze
11.07.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się