Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Warszawa
Specjalista do spraw informatyki w Wydziale Administracji,
Informatyki i Zaplecza Technicznego Oddziału GDDKiA w
Warszawie
14.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Wrocław
Drogomistrz do spraw utrzymania i nadzoru w Rejonie Wałbrzych
Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
14.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Poznań
Inspektor do spraw informacji drogowej w Wydziale Dróg i Sieci
Drogowej Punkcie Informacji Drogowej Oddziału GDDKiA w Poznaniu
13.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Warszawa
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Inwestycjami w
Oddziale GDDKiA w Warszawie
13.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Łódź
Naczelnik Wydziału Nieruchomości
08.08.2018 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
Specjalista ds. utrzymania mostów w Rejonie Wołów Oddziału
GDDKiA we Wrocławiu
03.08.2018 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
Specjalista ds. utrzymania mostów w Rejonie Wałbrzych Oddziału
GDDKiA we Wrocławiu
03.08.2018 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Zielona Góra
Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Nowej Solo w Rejonie w Nowej
Soli w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
25.07.2018 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
Inspektor ds. monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w
Wydziale Realizacji w Zespole Kierownika Projektu Oddziału
GDDKiA w Warszawie
04.07.2018 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Wrocław
Starszy Inspektor ds. księgowych w Wydziale Finansowo –
Księgowym Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
06.03.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się