Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
starszy specjalista do spraw: umów pożyczkowych Europejskiego
Banku Inwestycyjnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad
16.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
główny specjalista do spraw: monitoringu realizacji kontraktów
w Wydziale Realizacji Inwestycji/ Departament Przygotowania i
Realizacji Inwestycji
14.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
specjalista do spraw: uzgodnień i zagospodarowania
przestrzennego w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania
Przestrzennego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie
14.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
specjalista do spraw: prowadzenia zagadnień z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału
GDDKiA w Warszawie
14.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
specjalista w Wydziale Planowania Wieloletniego, Departament
Budżetu i Projektów UE
14.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Rzeszów
starszy inspektor w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
13.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
inspektor do spraw: obsługi prawnej w Wydziale Prawnym Oddziału
GDDKiA w Warszawie
10.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Białystok
specjalista do spraw: kosztów i inżynierii wartości w Wydziale
Dokumentacji GDDKiA Oddział w Białymstoku
10.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Poznań
starszy inspektor w Rejonie Nowy Tomyśl Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
08.01.2020 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
główny specjalista do spraw: inteligentnych systemów
transportowych w Wydziale Inteligentnych Systemu Transportowych
Zespół ds. Standaryzacji i Rozwoju
08.01.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się