Lista artykułów

Nazwa artykułu
O/Poznań - ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Inspektor do spraw utrzymania dróg w Rejonie Kalisz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
15.10.2021 więcej
O/Poznań - ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Inspektor do spraw ochrony środowiska w Rejonie Kępno
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Poznaniu
15.10.2021 więcej
O/Bydgoszcz - ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Specjalista do spraw zadań z poprawy brd i utrzymania
istniejącej sieci dróg w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej
Oddziału w Bydgoszczy
15.10.2021 więcej
O/Opole - ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Inspektor do spraw utrzymania dróg w Rejonie w Nysie w Obwodzie
Drogowym w Prudniku Oddziału GDDKiA w Opolu
15.10.2021 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Wrocław
Specjalista do spraw obsługi administracyjnej Oddziału w
Wydziale Administracji Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
15.10.2021 więcej
O/Zielona Góra - ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Starszy Inspektor do spraw utrzymania dróg w Rejonie w Nowej
Soli w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
15.10.2021 więcej
O/Zielona Góra - ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Starszy Inspektor do spraw utrzymania dróg w Rejonie w
Słubicach w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
15.10.2021 więcej
O/Zielona Góra - ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Starszy Inspektor do spraw administracyjnych i zaplecza w Rejonie
w Słubicach w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
15.10.2021 więcej
O/Kraków, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Starszy Inspektor ds. gospodarki transportowo-sprzętowej i
paliwowej w Wydziale Administracji
22.10.2021 więcej
O/Katowice, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Specjalista ds. ochrony środowiska i utrzymania dróg w Rejonie
w Częstochowie Oddziału GDDKiA w Katowicach.
21.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się