Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Bydgoszcz
specjalista do spraw: komunikacji społecznej w Stanowisku ds.
Komunikacji Społecznej Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy
12.12.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
starszy specjalista do spraw: monitoringu i nadzorowania zadań
inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w
Warszawie
04.12.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
specjalista do spraw: prowadzenia zagadnień z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału
GDDKiA w Warszawie
04.12.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Olsztyn
starszy inspektor do spraw: sieci drogowej w Wydziale Dróg i
Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA w Olsztynie
03.12.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Olsztyn
terenowy inspektor mostowy do spraw: utrzymania mostów w
Rejonie w Ostródzie Oddziału GDDKiA w Olsztynie
03.12.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Olsztyn
terenowy inspektor mostowy do spraw: utrzymania i ochrony
drogowych obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału
GDDKiA w Olsztynie
03.12.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Centrala
główny specjalista do spraw: szczególnych warunków kontraktu
w Departamencie Inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji,
Zespół ds. procedur
02.12.2019 więcej
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/Olsztyn
Inspektor ds. brd i ochrony pasa drogowego w Obwodzie Utrzymania
Dróg w Sedrankach Rejonu w Ełku Oddziału GDDKiA w Olsztynie
13.06.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Wrocław
starszy specjalista do spraw: utrzymania dróg w Wydziale Dróg i
Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
11.06.2019 więcej
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - O/ Warszawa
Inspektor ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale
Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Warszawie
02.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się