Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik naboru - Centrala
Radca Prawny w Biurze Prawnym
14.08.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszego Specjalisty w
Departamencie Koordynacji Postępowań Przetargowych
07.08.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale
Realizacji Inwestycji w Departamencie Inwestycji
06.08.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru - Centrala GDDKiA
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w
Departamencie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
06.08.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Kielce
Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w
Kielcach Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Kielcach
03.08.2018 więcej
Wynik naboru - Centrala
Dwa stanowiska Specjalisty w Departamencie Inwestycji
03.08.2018 więcej
Wynik naboru - Centrala
Starszy Specjalista w Departamencie Studiów w Wydziale
Technologii
03.08.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Olsztyn
Inspektor ds. księgowych w Wydziale Finansowo-księgowym
Oddziału GDDKiA w Olsztynie
03.08.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Wrocław
Inspektor ds. utrzymania dróg w Rejonie Wołów w Oddziale
GDDKiA we Wrocławiu
02.08.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Kierownik Zespołu ds. kierowania i nadzorowania pracy w Zespole
Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii – Laboratorium
Drogowym
02.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się