Lista artykułów

Nazwa artykułu
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
specjalista w Wydziale Dokumentacji w Oddziale GDDKiA w Zielonej
Górze
18.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
specjalista w Wydziale Dokumentacji w Oddziale GDDKiA w Zielonej
Górze
18.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - Centrala
starszy inspektor w Departamencie Zarządzania Siecia Dróg
Krajowych
16.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Szczecin
Starszy inspektor ds. sieci drogowej w Wydziale Dróg i Sieci
Drogowej Oddziału w Szczecinie
15.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Trzebielu w Rejonie w
Żarach w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
15.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i
zarządzania ruchem w Wydziale BRD i zarządzania
ruchem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału
w Warszawie
15.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Warszawa
Specjalista ds. Informatyki w Wydziale Administracji,
Informatyki i Zaplecza Technicznego Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddziału w Warszawie
15.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Zielona Góra
kierownik służby liniowej w Obwodzie Drogowym w Żarach, w
Rejonie w Żarach w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze
10.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
drogomistrz w Obwodzie Utrzymania Autostrady w Maciejowie w
Rejonie w Zabrzu Oddziału GDDKiA w Katowicach
05.01.2018 więcej
informacja o wyniku naboru - O/Katowice
inspektor ds. utrzymania mostów w Rejonie w Zabrzu Oddziału
GDDKiA w Katowicach
05.01.2018 więcej