Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich - GDDKiA Wrocław
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA
Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na
3 zadania
07.01.2021 więcej
Obsługa prawna GDDKiA w Katowicach
Obsługa prawna trzech kontraktów realizowanych przez GDDKiA
Oddział w Katowicach
31.12.2020 więcej
Obsługa prawna GDDKiA w Lublinie
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie w sprawach związanych z realizacją
kontraktu.
30.12.2020 więcej
Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, GDDKiA Oddział w Białymstoku
Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Białymstoku i Rejonów z podziałem na VI części
29.12.2020 więcej
Wykonywanie badań i działań związanych z badaniami – GDDKiA Oddział Białystok POIiŚ i CEF
Wykonywanie badań i działań związanych z badaniami –
wsparcie w pracy Oddziału GDDKiA w Białymstoku na inwestycjach
współfinansowanych ze środków POIiŚ i CEF, z podziałem na 2
zadania.
28.12.2020 więcej
Świadczenie obsługi Biura podawczego GDDKiA Oddział w Poznaniu
Świadczenie usług administracyjnych polegających na obsłudze
Biura podawczego w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad Oddział w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5.
18.12.2020 więcej
Ochrona mienia - Zespół Obsługi Szkoleń i Konferencji GDDKiA (Józefów)
Usługi ochrony mienia w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji
w Józefowie administrowanym przez GDDKiA
18.12.2020 więcej
Usługa przejęcia przechowywania i niszczenia dokumentów-GDDKiA Gdańsk
Usługa przejęcia, przechowywania, obsługi i niszczenia
dokumentów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
16.12.2020 więcej
Usługi pocztowe dla GDDKiA Oddział w Katowicach (i Rejony Oddziału)
Świadczenie usług pocztowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Rejonów
Oddziału
14.12.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się