2019-01-02

Oddział w Olsztynie - ochrona osób i mienia oraz monitoring

1.    Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie

al. Warszawska 89, 10‑083 Olsztyn

godziny urzędowania: od 7:30 do 16:15

2.    Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest na podstawie przepisu art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.

3.    Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia

3.1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

 

Usługa będzie realizowana w podziale na następujące zadania:

Zadanie 1 – Olsztyn

-  GDDKiA Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn,

-  GDDKiA Oddział w Olsztynie, ul. Sokola 4b, Gutkowo Laboratorium Drogowe, 11-041 Olsztyn oraz GDDKiA Rejon w Olsztynie, ul. Sokola 4, 11-041 Olsztyn.

Zadanie 2 – Pasłęk, Wierzno Wielkie

-  GDDKiA Rejon w Elblągu, Obwód Drogowy w Pasłęku, ul. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk.

-  GDDKiA Rejon w Elblągu, Obwód Drogowy w Wierznie Wielkim, Wierzno Wielkie 5A, 14-530 Frombork

Zadanie 3 – Lidzbark Warmiński, Biskupiec

-  GDDKiA Rejon w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński.

-  GDDKiA Rejon w Lidzbarku Warmińskim, Obwód Drogowy w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3, 11-300 Biskupiec.

Zadanie 4 – Narty

-  GDDKiA Oddział w Olsztynie, Baza Socjalna w Nartach, 12-122 Narty

Zadanie 5 – Kretowiny

-  GDDKiA Oddział w Olsztynie, Baza Socjalna w Kretowinach, 14-300 Kretowiny

Zadanie 6 – Sedranki

-  GDDKiA Rejon Ełk, Obwód Drogowy w Sedrankach 4c

Zadanie 7 – Elbląg

-  GDDKiA Rejon w Elblągu, ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg

 

Zadanie 8 – Orzysz

-  GDDKiA Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Orzyszu, 12-250 Orzysz.

Zadanie 9 – Giżycko

-  GDDKiA Rejon w Giżycku, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Zadanie 10 – Olsztynek, Tomaszkowo

-  GDDKiA Rejon w Olsztynie, Obwód Drogowy w Olsztynku, ul. Poranna 36,
11-015 Olsztynek,

-  GDDKiA Rejon w Olsztynie, Obwód Drogowy w Tomaszkowie

Zadanie 11 – Ostróda

-  GDDKiA Rejon w Ostródzie, ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda

Zadania 12 – Szczytno, Piecki

-  GDDKiA Rejon w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno,

-  GDDKiA Rejon w Szczytnie, Obwód Drogowy w Pieckach, ul. Zwycięstwa 1, 11-710 Piecki.

3.2.     Znak (numer) postępowania: O/OL.D-3.2413.51.2018.F-2

3.3.     Kody CPV:

79710000-4 – usługi ochroniarskie

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 – usługi strażnicze

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 5,67 MB (zip) szczegóły pobierz
  osoby_do_kontaktu_w..._lokalnej.pdf 64,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_pakiet_1...9_01_2019.pdf 793,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_pakiet_2...0_01_2019.pdf 42,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_pakiet_3...5_01_2019.pdf 30,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarc...6_01_2019.pdf 298,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info_o_udzieleniu_z...5_02_2019.pdf 62,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się