2020-03-17

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Olsztynie oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Olsztynie oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania.

Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oferty powinny być złożone:

- za pośrednictwem Platformy (wskazówki jak złożyć ofertę są w Część 12 – Opis sposobu przygotowania ofert)

albo

- w siedzibie zamawiającego, przy al. Warszawskiej 89, w KANCELARII (pok. nr 15, parter)

w terminie do dnia 24 marca 2020 r., do godziny 11:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi:

- za pośrednictwem Platformy (Wykonawcy mogą je obserwować w siedzibie GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawska 89, – pok. 107 Sala konferencyjna);

- w siedzibie zamawiającego, przy al. Warszawskiej 89 w pokoju nr 107 (sala konferencyjna)

w dniu 24 marca 2020 r., o godzinie 11:15.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia w załączonym pliku.

Do ogłoszenia dodano nowy załącznik - pytania i odpowiedzi

Link do platformy zakupowej umożliwiającej złożenie elektronicznej oferty:

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/174134/swiadczenie-uslug-pocztowych-i-kurierskich-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-na-potrzeby-gddkia-oddzial-w-olsztynie-oraz-podleglych-rejonow-z-podzialem-na-3-zadania

Załączniki

  pełna treść zamówienia.zip 646,21 KB (zip) szczegóły pobierz
  odp_1-8_uslugi_pocztowe.zip 480,11 KB (zip) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarc...rt_poczta.pdf 89,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf_o_udzieleniu_za...1-04-2020.pdf 200,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się