Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Oddział w Opolu - Sprzedaż destruktu bitumicznego
Sprzedaż destruktu bitumicznego należącego do GDDKiA Oddział
w Opolu Rejon w Nysie
08.04.2021 więcej
Oddział w Opolu - Sprzedaż drewna użytkowego
Ogłoszenie o przetargu V - sprzedaż drewna użytkowego
pochodzącego z wycinki pod budowę północnej obwodnicy m.
Kędzierzyna - Koźla
02.04.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Zbycie majątku Fiat Panda
Oddział w Olsztynie - Zbycie majątku Fiat Panda
12.04.2021 więcej
Przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego – sprzedaż destruktu bitumicznego
Przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku
ruchomego – sprzedaż destruktu bitumicznego
01.04.2021 więcej
Przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego – sprzedaż drewna
Przetarg na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku
ruchomego – sprzedaż drewna
01.04.2021 więcej
Oddział w Olsztynie - Zbycie zbędnego majątku ruchomego
Oddział w Olsztynie - Zbycie zbędnego majątku ruchomego
30.03.2021 więcej
GDDKIA Oddział w Warszawie Rejon w Radomiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie Rejon w Radomiu, przedmiotem sprzedaży jest drewno w
ilości 62,3 m³ (z korą),
15.04.2021 więcej
GDDKIA Oddział w Warszawie Rejon w Zwoleniu
GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Zwoleniu sprzedaż drewna w
ilości 59,32m2
12.04.2021 więcej
GDDKIA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów
Mazowiecka Stawek skr. pocztowa 29 sprzedaż drewna w ilości
215,64 m3
08.04.2021 więcej
GDDKIA Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim
GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim,
sprzedaż drewna (z korą) w ilości 111,56m³
26.03.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się