2018-11-29

Oddział w Białymstoku - sprzedaż samochodu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Rejon w Zambrowie ul. Magazynowa 14, 18-300 Zambrów.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. nr 114 z 2010r.)

 

Sprzeda w drodze przetargu ofertowego:

 

  1. Samochód osobowy Skoda FELICIA combi 1,6, nr inw. 741/313 – szt. 1,

 

Ww. sprzęty pochodzą zeskładników majątkowych znajdujących się na stanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych GDDKiA Oddział Białystok Rejon w Zambrowie, grupa 011:

 

Ww. sprzęty można oglądać w godzinach 8.00 - 14.00 w siedzibie Rejonu w Zambrowie ul. Magazynowa 14, 18-300 Zambrów. Wszelkich informacji udziela Bogdan Leśniewski pod nr telefonu: 606 759 837

Miejsce i termin składania ofert:siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2,  Rejon w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 14, Sekretariat w terminie do dnia 18.12.2018r. do godz. 7.50.Na kopercie winna być adnotacja: Nie otwierać przed dniem 18.12.2018r. godz. 8.00.

 

Otwarcie ofert:siedziba Sprzedającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, 15-703 Białystok, Rejon w Zambrowie przy ul. Magazynowej 14 - sala konferencyjna (pok. nr 4) o godz. 8.00. w dniu 18.12.2018r.

 

 

 

Załączniki

  doc20181129083239.pdf 712,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się