2019-09-06

Rejon w Nowej Soli - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli

 

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego

 

pozyskanego z wycinki drzew z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 32, w łącznej ilości 16,49m3 w asortymencie podanym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Obwodu Drogowego w Raculi, ul. Wierzbowa 6, po uprzednim skonsultowaniu się z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Raculi, p Dariuszem Smoleńskim, tel. (68) 387-53-42, tel. kom. 607-230-486 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1200.

 

WYKAZ DREWNA OPAŁOWEGO

      

pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 32

 

po cenach obniżonych o 50% ceny wywoławczej z I przetargu  - zgodnie z protokołem

z dn. 05.08.2019r.

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

Gatunek

drewna, sortyment

 

 

 

 

Ilość

w m3

 

 

 

Cena jedn.

za 1 m3

 

 

Wartość

rynkowa netto

w zł

 

 

 

 

Podatek

VAT-8%

 

 

Wartość

rynkowa brutto

w zł

Wartość brutto w zł obniżona o 25% wartości rynkowej

 

Wartość brutto obniżona o 50% ceny wywoławczej z I przetargu

 

1.

 

Liściaste miękkie, S4: topola

 

 

 

16,49

 

 

101,00*

 

 

1665,49

 

 

133,24

 

 

1798,73

 

 

1349,05

 

 

674,53

 

 

 

Oferty należy składać w GDDKiA Rejon w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól, pokój nr 5,  w terminie do 27.09.2019 r., do godz. 930

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 (pierwsze piętro), w dniu 27.09.2019 r. o godz. 1000

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 356,86 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się