2019-12-04

Rejon w Nakle - sprzedaż samochodu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Nakle

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego Citroen Berlingo/MFKFXF/A 1.4i nr identyfikacyjny pojazdu VF7MFKFXFYK202026, numer rejestracyjny CNA RY65, rok produkcji 2000, pierwsza rejestracja 21.07.2000r., przebieg 323 769 km, cena wywoławcza 1 687,50 zł.

 

Termin przetargu: 20 grudzień 2019r. godz. 930.

 

Miejsce przetargu: GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło

n. Not., świetlica.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: siedziba Rejonu w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, od 09.12.2019r. do 19.12.2019r.

(w dni powszednie) w godz. 900-1200 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, numer telefonu 52 386 51 96.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, w której licytacji chcą uczestniczyć.

 

Oferty należy składać do dnia 20.12.2019r. do godz. 930 pokój nr 20 w siedzibie Rejonu w Nakle, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią,  w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, z dopiskiem „ Oferta- VIII przetarg na sprzedaż Citroena Berlingo 1.4i – nie otwierać przed dniem 20.12.2019r. godz. 930.

 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 897,55 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się