2019-12-05

Rejon w Słubicach - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Słubicach

 

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego

 

pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słubicach z podziałem na 4 zadania:

 

Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy w Korytach, Baza Materiałowa w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin w ilości 130,62 m3,

 

Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Słubicach, Magazyn w miejscowości Przyborów, Krzeszyce i Górzyca w ilości 271,72 m3,

 

Zadanie nr 3 - Obwód Drogowy w Krośnie Odrzańskim, Magazyn soli w Połupinie w ilości 42,76 m3,

 

Zadanie nr 4 - Obwód Drogowy w Rzepinie, ul. Mickiewicza 70, 69-110 Rzepin w ilości 75,36 m3,

 

Miejsce i termin składania ofert:

Rejon w Słubicach, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice pokój nr 03 do dnia 23.12.2019 do godziny 08:45.

 

Otwarcie ofert:

Siedziba sprzedającego GDDKiA O/ZG Rejon w Słubicach, pokój nr 01 w dniu 23.12.2019 r., o godzinie 09:00. 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 507,37 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się