2019-12-05

Rejon w Mińsku Mazowieckim - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim 

 

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

 

pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych z dróg administrowanych przez Rejon w Mińsku Mazowieckim tj.  DK 2, DK 92, DK 50 i DK 62, składowane na Obwodzie Drogowym w Bojmiu , Zawiszynie i na Bazie Materiałowej w Stojadłach  z podziałem na pakiety, zwane dalej „przedmiotem sprzedaży” w ilości:

 

Obwód Drogowy w Bojmiu:

Pakiet I –  143,62 m3(stos) ,

Pakiet II – 3,0 m³ (drobnica gałęziowa)

 

Obwód Drogowy w Zawiszynie (składowane Baza Materiałowa Stojadła)

Pakiet I –  62,14m³ (stos Nr 1)

Pakiet II – 11,86 m³  (stos Nr 2)

Pakiet III – 25,63 m³ ( stos Nr 3)  

Pakiet IV – 10,48 m³ (stos Nr 4)

Pakiet V – 18,25 m³ (stos Nr 5)

Pakiet VI – 8,51 m³ (stos Nr 6)

Pakiet VII – 12,35 m³ (stos Nr 7) 

 

Obwód Drogowy w Zawiszynie

Pakiet VIII – 17,58 m³  (stos )

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedającego w Rejonie w Mińsku Mazowieckim,
ul. Polowa 2,  sekretariat (pokój nr 12 ), do dnia 20.12.2019 r. do godz.1000.

 

Miejsce i termin przetargu: siedziba Sprzedającego w Rejonie w Mińsku Mazowieckim,ul.Polowa 2, sekretariat (pokój nr 12), dnia 20.12.2019 r. godz. 1015.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 10,86 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się