2019-12-13

Rejon w Siedlcach - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Siedlcach

 

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna S4 pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zlokalizowanych przy drogach krajowych administrowanych przez Rejon w Siedlcach, w podziale na 3 zadania, zwanego dalej „przedmiotem sprzedaży” w ilości 905,19 m³ (z korą),

 

składowanego na Obwodach Drogowych tut. Rejonu:

 

- Zadanie nr 1- sprzedaż drewna S4 składowanego na Obwodzie Drogowym w Siedlcach,
 ul. Brzeska 122, w ilości 204,93 m3, (z korą) w tym:

Akacja (0,13 m3), Brzoza (8,75 m3), Czeremcha (0,66 m3), Grab (1,02 m3), Jesion (25,74 m3), Kasztanowiec (1,75 m3), Klon 18,1 m3), Lipa (16,61 m3), Olcha (21,73 m3), Sosna (3,99 m3), Topola obca (54,9 m3), Topola osika (50,24 m3), Wierzba (1,31 m3). 

 

- Zadanie nr 2 - sprzedaż drewna S4 składowanego na Obwodzie Drogowym w Łosicach,
ul. Wiejska 3, w ilości 50,01 m3, (z korą) w tym:

Brzoza (2,81 m3), Dąb (0,64 m3), Jarzębina 0,35 m3), Jesion (4,1 m3), Kasztanowiec (0,31 m3), Klon (5,4 m3), Lipa (1,86 m3), Olcha (1,64 m3), Sosna (4,28 m3), Topola obca (20,8 m3), Topola osika (4,42 m3), Wierzba (3,27 m3), Wiąz (0,13 m3). 

 

- Zadanie nr 3 - sprzedaż drewna S4 składowanego na Obwodzie Drogowym w Sokołowie Podlaskim, ul. Reymonta 2, w ilości 650,25 m3 (z korą) w tym:

Akacja (28,37 m3), Brzoza (18,10 m3), Czeremcha (5,01 m3), Grab (5,38 m3), Jesion (3,32 m3), Kasztanowiec (4067 m3), Klon 12,91 m3), Lipa (122,96 m3), Olcha (35,52 m3), Sosna (49,56 m3), Świerk (0,50 m3), Topola obca (303,42 m3), Topola osika (2,16 m3), Wierzba (22,37 m3). 

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscach składowania w godzinach od 7.00 do godz. 14.00, w dni powszednie, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z drogomistrzem właściwym dla danego zadania:

-  Zadanie nr 1OD Siedlce                  – Wanda Prudaczuk       - tel. 885 550 178

-  Zadanie nr 2OD Łosice                   – Izabella Gałecka         - tel. 885 508 580

-  Zadanie nr 3OD Sokołów Podl.        - Mirosław Kudź             - tel. 694 462 511         

 

Miejsce i termin przetargu: siedziba Sprzedającego w Rejonie w Siedlcach, ul. Brzeska 122, pokój nr 3 (Sala konferencyjna) dnia 08.01.2020r. godz. 1015.

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedającego w Rejonie w Siedlcach, ul. Brzeska 122, pokój nr 2 (sekretariat), do dnia 08.01.2020r. do godz. 1000.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 16,72 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się