2020-02-07

Oddział w Warszawie - sprzedaż samochodów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

 

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów służbowych będących w zasobie GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na zadania.

 

Samochody  przechowywane są w Laboratorium Drogowym 05-816 Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c, oraz w GDDKiA O/Wa 03-808 Warszawa ul. Mińska 25.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscu jego przechowywania po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Sprzedającego:

p. Paweł Gaponowicz tel. 885 550 212  w godzinach pracy Urzędu tj. od 8:15 do 16:15.   

 

Cena wywoławcza wynosi:

- Zadanie nr 1 –2 504,07zł netto   3 080,00 zł brutto (VAT 23%)

- Zadanie nr 2 – 853,66zł netto    1 050,00zł brutto (VAT 23%)

- Zadanie nr 3 – 853,66zł netto    1 050,00zł brutto (VAT 23%)

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedającego: Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa w terminie do dnia 18.02.2020 do godz. 10:00 pokój 723

 

Miejsce i termin przetargu: siedziba Sprzedającego: Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa 18.02.2020 do godz. 10:30 pokój 723 

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 54,34 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się