2020-02-12

Oddział w Białymstoku - sprzedaż samochodu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,

 

ogłasza przetarg na sprzedaż w drodze przetargu ofertowego:

 

Samochodu osobowy Fiat Panda - nr rej. BI 77641, nr inwentarzowy GDDKiA 741/362 wraz z radioodtwarzaczem JVC KDG401 MP3 nr inwentarzowy 6/013/71GDDKiA/6-17/20, cena wywoławcza 800,00 zł brutto

 

Ww. samochód można oglądać w siedzibie Rejonu w Augustowie , Obwód Drogowy w Grajewie, ul. Fabryczna 4, w dni robocze,  w godz. 10.00 – 14.00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod nr telefonu 694 405 400

 

Miejsce i termin składania ofert:

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Rejon w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54, Sekretariat w terminie do dnia 27-02-2020 r. do godz. 11.50.

 

Na kopercie winna być adnotacja: Nie otwierać przed dniem 27-02-2020 r. godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert:

siedziba GDDKiA Oddział w Białymstoku, Rejon w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 54 (sala konferencyjna pok. nr 103) o godz. 12.00 w dniu 27-02-2020 r.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 6,03 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się