2020-02-13

Oddział w Łodzi - sprzedaż samochodów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,

 

ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z podziałem na 2 części

 

CZĘŚĆ 1

samochód osobowy marki OPEL ASTRA 1.6, rok produkcji 1999, przebieg 283854 km, nr rejestracyjny  EL92492, kolor grafitowy, sedan 4 drzwiowy, brak aktualnego badania technicznego 

 

Cena wywoławcza brutto: 900,00 zł

 

Szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu przeznaczonego do sprzedaży określa załączony dokument Opinia numer 5-SOCH-2019 z dnia 12.10.2019 r. wydana przez rzeczoznawcę p. Tomasza Sochackiego z Biura Certyfikowanych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń.

 

CZĘŚĆ 2

samochód osobowy marki OPEL ASTRA 1.6, rok produkcji 2003, przebieg 201516 km, nr rejestracyjny  EL9120H, kolor srebrny, hatchback 5 drzwiowy, brak aktualnego badania technicznego 

 

Cena wywoławcza brutto: 2500,00 zł

 

Szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu przeznaczonego do sprzedaży określa załączony dokument Opinia numer 6-SOCH-2019 z dnia 12.10.2019 r. wydana przez rzeczoznawcę p. Tomasza Sochackiego z Biura Certyfikowanych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń.  

 

 

Warunki przetargu opublikowano na stronie internetowejwww.gddkia.gov.pl (Oddział Łódź – zamówienia publiczne - zbycie), w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału.

 

Termin składania ofert upływa 28.02.2020 r. o godz. 10:00.

 

W sprawie przetargu należy kontaktować się z pracownikami Oddziału: Paweł Kochan, Piotr Rzeźnicki, Marzena Drozdowska: , numery telefonów odpowiednio0422339741, 0422339460, 0422339744 w godz. 8:00-14:00

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 14,17 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się