2020-02-13

Oddział w Poznaniu - zbycie zbędnego majątku ruchomego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

 

ogłasza przetarg na sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego:

 

Lp.

Nazwa majątku

Data nabycia

Ilość 

Cena wywoławcza w zł

1.

 

SAMOCH,VOLKSWAGEN POLO KOMBI PO5656P

 

15.09.2004

 

1

1 960,00

2.

SAMOCH,VOLKSWAGEN POLO KOMBI PO2097R

 

01.12.2004

 

1

1 960,00

3

SAMOCHÓD OPEL VECTRA SEDAN PO5977O

 

22.05.2001

 

 1

1 820,00

4

Zestaw głośnomówiący w Opel Vectra PO59770

 

12.12.2016

 

1

    28,00

5

SAMOCHÓD SEICENTO HATCHBACK11 ACTIVE PO1282E

 

27.09.2002

 

1

1 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Biuro Podawcze w terminie do dnia 03.03.2020 r. do godz. 11.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert oraz przeprowadzenia przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

pokój nr 405 03.03.2020 r. o godz. 12.00

 

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00-14:00 w siedzibie Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej12, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Sprzedającego.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Pan Piotr Tomaszewski, tel. (61) 864 63 73

Pan Grzegorz Paisert, tel. (61) 864 63 48

 

Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 5,12 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się