2020-03-11

Oddział w Łodzi - sprzedaż zbędnych składników

 

1.        Nazwa i siedziba jednostki – organizatora przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ,

Adres:  ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

Telefon: 042 23 39 741, Fax: 042 23 39 608 internet:www.gddkia.gov.pl

Adres:  e-mail: Kancelaria_Lodz@gddkia.gov.pl

2.        Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

26.03.2020 r., godz. 10.00 pokój nr 70 (Sala konferencyjna)

Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004).

Przedmiotem  przetargu jest:Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne) z podziałem na 47 części.

Załączniki

  Formularz ofertowy.pdf 429,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz oświadczenia.pdf 371,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dokumentacja przetargowa.pdf 3,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 309,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa wzór.pdf 231,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się