2020-03-13

Rejon w Opocznie - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi  Rejon w Opocznie,
ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno
tel. 44 755 22 43, 44 755 32 25, Fax: 44 755 24 17
opoczno@gddkia.gov.pl
 
ogłasza przetarg pisemny ofertowy pn.:
 
Sprzedaż drewna należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie
 
Postępowanie oznaczone znakiem: O.Ł.Z-13.2105.1.2020
 
Drewno składowane jest na terenie Obwodów  Drogowych, które można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikami Obwodów Drogowych  w godzinach 8:00-14:00.
 
- Obwód Drogowy w Solcu, Solec 26, 26-333 Paradyż – Janusz Ściebior tel. 608504038, 44 758 40 73
- Obwód Drogowy w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno – Krystyna Gwiazda 608503924, 44 755 22 43
 
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie
ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno, 20.03.2020 r., godz. 10.00 pokój nr 6 (Sala konferencyjna)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego w wysokości 2014,89 zł
 
Miejsce składania ofert:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno, pokój nr 1.
 
Termin składania ofert:
30.03.2020 do godz. 10.00
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno, pokój nr 1.
 
30 marca 2020 r. do godz. 10.00
 
Charakterystyka przedmiotu sprzedaż
Przedmiot sprzedaży znajduje się w dwóch lokalizacjach:
 

Obwód Drogowy w Opocznie, ul. Zakatna 6, 26-300 Opoczno

asortyment

ilość m3

lipa

opał

6,47

jarząb

opał

0,28

klon

opał

0,75

jesion

opał

0,39

brzoza

opał

0,68

dąb

opał

1,75

kasztanowiec

opał

1,07

akacja

opał

3,34

sosna

opał

2,87

topola

opał

142,71

RAZEM

160,31

Obwód Drogowy w Solcu, Solec 26, 26-333 Paradyż

asortyment

ilość m3

topola

opał

41,42

RAZEM

41,42

Całość drewna do sprzedaży

201,73m3

     

Cena wywoławcza brutto: 20148,90zł

Sprzedaż drewna dotyczy całości.

Załączniki

  Pełna treść ogłoszenia.zip 1,88 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się