2020-05-13

Oddział w Bydgoszczy - sprzedaż samochodu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004).
 
Przedmiot przetargu:
 
Samochód osobowy: Fiat Punto, nr rej: CB57013:
rok produkcji: 2002,
przebieg: 161 736 km, 
nr identyfikacyjny: ZFA18800005206521,
data pierwszej rejestracji: 12.09.2020 r. 
kolor: złoty,
hatchback 5-drzwiowy,
pojemność silnika: 1 242,00 cm3,
moc: 44 kW,
badanie techniczne: do 11.09.2020 r.
paliwo: benzyna
 
Cena wywoławcza 2 200,00 zł.
 
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
Parking GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, w dni robocze,
w godz. od 7:00 do 15:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym - 698 629 752.
 
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28.05.2020 r. do godz. 10:00 osobiście w pokój nr 15 – punkt kancelaryjny w siedzibie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 5, 85-085 Bydgoszcz lub przesłać pocztą na powyższy adres. 
 
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10:30 w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 6 świetlica.
 

Załączniki

  2. formularz ofertowy.docx 21,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. formularz ofertowy.pdf 41,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Wzór klauzuli i...macyjnej.docx 27,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. projekt umowy sprzedaży.pdf 73,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. OGŁOSZENIE.PDF 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zdjecia.pdf 3,96 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się