2020-05-14

Rejon w Kędzierzynie-Koźlu - sprzedaż samochodu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. 24 kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 482 35 08;
 
Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Dz. U. z dnia 22 października 2019r. poz. 2004  
 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż majątku ruchomego – pojazdu wraz z osprzętem zlokalizowanego na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 kwietnia 4:
 
Zadanie 1 – samochód osobowy Skoda Fabia II, nr rej. OK 55715: zwanego dalej „przedmiotem sprzedaży”. 
 
Cena wywoławcza wynosi:
Dla Zadania 1 – 8 050,00 zł brutto,
 
Miejsce i termin składania ofert:
siedziba Sprzedającego w Rejonie Kędzierzyn-Koźle przy ul. 24 Kwietnia 4, pokój nr 1 do dnia 29.05.2020 r. do godz. 950.
 
Miejsce i termin przetargu:
siedziba Sprzedającego w Rejonie Kędzierzyn-Koźle przy ul. 24 kwietnia 4, pokój nr 5 do dnia 29.05.2020 r. do godz. 1000
 

Załączniki

  Oświadczenie_kupującego.pdf 278,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu sprzedaży.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.pdf 987,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie IV sprz... OK 55715.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się