2020-05-19

Rejon w Gorzowie Wlkp. - sprzedaż drewna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wlkp.
Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
 
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Tel. (95) 722 38 09
Fax. (95) 722 84 46
 
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych 22 i 24.
 
Oznakowanie postępowania:
Postępowanie oznaczone jest znakiem : O-ZG.Z-11.2415.02.2020.bk
 
Przedmiot przetargu:
Zbycie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych gatunek : klon, grab, lipa, topola, jesion   w  ilości:
 
1. Część nr 1    - 72.86 m3
2. Część nr 2    - 13.70 m
 
Drewno składowane jest na placu Obwodu Drogowego: 
 
- w Skwierzynie ul. Gorzowska  17a (095) 71 70 115 kom 605 427 088
- w Strzelcach Kraj. ul. Al. Piastów 9 (095) 76 32 210 kom 601 919 683
 
Oględzin drewna opałowego do sprzedaży można dokonać w dniach od 20.05.2020 r. do 01.06.2020 r.(poza sobotą i niedzielą) w godz. 700 - 900 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikami Obwodu Drogowego. 
 
Miejsce i termin składania ofert kupna:
siedziba Zamawiającego pokój nr 21, w terminie do 02.06.2020 do godz. 845
 
Miejsce i termin otwarcia ofert kupna: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.06.2020  o godz. 900
w świetlicy.
 

Załączniki

  DOC290.pdf 179,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DOC291.pdf 80,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DOC292.pdf 211,48 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się