2018-11-29

Oddział w Warszawie - sprzedaż zbędnych składników

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku

Ślepkowo Szlacheckie 22

09-451 Radzanowo

tel. 24 268 86 64; 24 268 86 65

strona internetowa  www.gddkia.gov.pl

godziny urzędowania: 7 00  - 15 00

 

Ogłasza przetarg pisemny na:

„Sprzedaż zbędnych, używanych składników majątku ruchomego, będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku, Ślepkowo Szlacheckie 22,        09-451 Radzanowo”.

  1. Określenie przedmiotu sprzedaży:

1.   Ciągnik rolniczy URSUS C355 nr rej. WPL 2T44, Nr (VIN) 297257, rok produkcji 1974,

Cena wywoławcza: 3 600,00 zł

2.   PRZYCZEPA AUTOSAN – SANOK D-47A nr rej. WPL 6X67, Nr VIN 104815, rok produkcji 1983

Cena wywoławcza: 3 200,00 zł

3.   Ładowacz chwytakowy CYKLOP T-214/3, rok produkcji 1989

      Cena wywoławcza: 850,00 zł

4.   Kosiarka wysięgnikowa SUPERWINNER SWW082, nr identyfikacyjny SWAGM01H24,                   

      rok produkcji 2001,

Cena wywoławcza: 6 000,00 zł

  1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmioty sprzedaży:

 

Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w godz. 9 00 – 13 00od poniedziałku do piątku w siedzibie Rejonu w Ślepkowie Szlacheckim  22 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu chęci oględzin. 

Wszelkich informacji na temat stanu technicznego pojazdów, a także z zakresu procedury przetargowej udziela Iwona Kaszubska  tel. 24 268 86 64.

 

 

 

  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Oferty winny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Rejon w Płocku, Ślepkowo Szlacheckie 22 , 09-451 Radzanowo w sekretariacie,  w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godziny 10 00.

  1. Otwarcie ofert  nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku, w dniu 14.12.2018 o godzinie 10 15.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Załączniki

  formularz oferty - ...op zad. 3.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty - ...a zad. 4.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty - ...IK zad. 1.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty - ...pa zad. 2.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o przetargu.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Kupuj...ik zad. 1.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Kupuj...op zad. 3.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Kupuj...ka zad. 4.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Kupuj...pa zad. 2.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie podatnika VAT.doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzor umowy pojazdy.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się