2020-03-25

Rejon w Radomsku - sprzedaż samochodu i sprzętu do zimowego utrzymania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Radomsku
97-500 Radomsko ul. Reja 8
 
ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z podziałem na 3 części
 
Forma zbycia - sprzedaży:
 
Pisemny przetarg publiczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r poz. 2004).
 
Przedmiot przetagu:
 
CZĘŚĆ 1
samochód osobowy marki FIAT SEICENTO 1.1 Kat., rok produkcji 2003, przebieg 299 370 km, 
nr rejestracyjny ERA 6PL4, kolor czerwony, hatchback 3 drzwiowy, brak badania technicznego
Cena wywoławcza brutto; 450, 00 PLN
Szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu określa załączony dokument Opinia Nr; E-54/37-12/2019 z dnia 04.12.2019 wydana przez rzeczoznawcę p. Krzysztofa Włodarczyka z Biura Rzeczoznawców Samochodowych
 
CZĘŚĆ 2
pług Schmidt SNK 270 o nr fabrycznym 01761, rok produkcji 1998
Cena wywoławcza brutto; 2 800,00 PLN
Szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu określa załączony dokument Opinia Techniczna Nr; E-54/2M-12/2019 z dnia 04.12.2019 wydana przez rzeczoznawcę p. Krzysztofa Włodarczyka z Biura Rzeczoznawców Samochodowych
 
CZĘŚĆ 3
posypywarka NIDO 90 nr fabrycznym 9001886, rok produkcji 1994
Cena wywoławcza brutto; 9 500,00 PLN
Szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu określa załączony dokument Opinia Techniczna Nr; E-54/2M-12/2019 z dnia 04.12.2019 wydana przez rzeczoznawcę p. Krzysztofa Włodarczyka z Biura Rzeczoznawców Samochodowych
 
Przedmioty sprzedaży można obejrzeć:
- dla części 1 w Radomsku ul. Reja 8 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z P. Bogdanem Sosnowiczem tel. 600 224 518
- dla części 2 i 3 w Mzurkach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z P. Jackiem Mamrotem tel. 600 887 197
 
Termin i miejsce złożenia oferty:
 
Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2020r. do godz. 10.00 w Rejonie w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Reja 8 
 
Termin i miejsce otwarcia ofert:
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w Radomsku ul. Reja 8 w dniu: 09.04.2020r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert jest jawne.
 
Warunki przetargu opublikowano na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl (zamówienia publiczne Oddziału Łódź), w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 

Załączniki

  Pełna treść zamówienia.zip 5,25 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się